BLIMA

Kdo je Blima?

Blima sem mlada mamica, prijazna, nasmejana, polna energije, športnica, umetnica. Nadimek Blima, je dobila že moja mami v osnovni šoli, kateri se je prijel tudi mene. Izhaja pa iz najinega priimka, Blimen.

Moja ustvarjalna pot se je začela že v osnovni šoli, ko sem bila pri babici na počitnicah in videla v kotu star šivalni stroj na katerega sem si strašno želela šivati. Tako me je babi vzela v naročje in mi pokazala ravni šiv, ter kako poganjati stroj, saj to je bila stara Singerca katera ni na elektriko ;), in tako sem začela šivati :). Resno ustvarjanje pa se je začelo  šele v srednji šoli. Zaključila sem modni oddelek na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, kjer sem dobila vso šivilsko znanje in ga izpilila oziroma ga pilim še zdaj ;).

Prihajam iz športne družine in ker je prehrana športnikov zelo pomembna, sem po srednji šoli nadaljevala študij v tej smeri, da bi pridobila znanje še iz tega področja. Kot sem že omenila, moja družina je zelo športna. Mami in ati trenirata triatlon, jaz pa sem do srednje šole plesala sedaj pa tečem na dolge proge in za svojo hčerko. Kolikor pa nama dopušča čas pa s partnerjem skočiva še na kakšen hrib.

Ker sem punca, ki ima polno glavo idej in ne mora biti na miru sem se odločila, da začnem uresničevati sanje iz srednje šole. Vedno sem si želela delati s tekstilom, oblikovanjem in volno. Zato sem se oktobra 2016 vsedla na kavč in začela plesti svojo prvo kapo. Vendar je bilo zime kaj kmalu konec, in sem poprijela za šivalni stroj, ter začela šivati. Najprej sem naredila torbo za materinski dan, saj nisem imela ideje kaj bi podarila mami, sem pa vedela da bo najbolj vesela darila, ki da bom naredila sama. In tako se je vse začelo.

Donna Blimen

  •  

Who is Blima?

Blima is a young mom, kind, always smiling, full of energy, athlete and artist. The nickname Blima was given to my mother in elementary school, who got a hold of me too. It comes from our last name, Blimen.

My creative journey began in elementary school when I was on vacation with my grandmother and I saw in the corner an old sewing machine. So my grandmother took me in her lap and showed me the straight stitch, and how to run the machine, since it was an old Singer machine that was not electrically powered, and this is how my journey started ;). Serious creation, however, began in high school. I graduated from the fashion department at the Secondary School of Design and Photography in Ljubljana, where I got all my sewing knowledge.

I am coming from a sports family and since the nutrition of athletes is very important, after high school I continued my studies in this direction in order to gain knowledge in this field. As I mentioned earlier, my family is very sporty. My mom and dad are training triathlon and I used to dance until high school and now I run long runs and I am running for my daughter. As much as we have any spare time with my partner, we jump to our hometown hill.

Being a girl with a full head of ideas, I decided to start pursuing a dream from high school. I always wanted to work with textiles, design and wool. So in October 2016, I sat on the couch and started to knit my first hat. However, winter was soon over, and I reached for the sewing machine and started sewing. First, I made a bag for Mother’s Day, because I had no idea what to give to my mom, but I knew she would love a handmade gift made by me. And that’s how it all began.

Donna Blimen

Spletna: www.blima.si

FB: https://www.facebook.com/blima.handmade/?ref=settings

IG: https://www.instagram.com/blima.baby/